Når min bolig er opført før år 1961, hvilken udgave af bygningsreglement er byggeriet omfattet af ?

For bygninger opført før den 1. marts 1961, var reglerne for disses opførelse henlagt til de enkelte kommuner.

Det første bygningsreglement trådte i kraft d. 1. marts 1961.