Må der udføres byggearbejder, og i givet fald hvilke må, udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse?

Af §1.6 Stk.1 i Bygningsreglementet (BR15) fremgår det, at følgende byggearbejder kan ske uden byggetilladelse og anmeldelse jf. §1.6, stk. 1:

  • Ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, såfremt ombygningen eller forandringen ikke medføre en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring.

 

Hvis der i forbindelse med ombygningsarbejder og lignende sker en udvidelse af arealet, dvs. en forøgelse af bebyggelsesprocenten, skal der søges byggetilladelse hertil efter kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2.

Inddragelse af udhuse, garager og lignende bygninger til beboelse er en væsentlig anvendelsesændring, som kræver byggetilladelse.

  • Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet i henhold til byggeloven. Udvidelsen skal dog meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

  • Ændringer i antal værelser, køkkenforhold mv. skal indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

  • Garager (dog ikke integrerede garager), carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et samlet areal på højst 35 m², som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5.

 

  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1, med et samlet areal på højst 20 m² pr. bolig, jf. §1.6, stk. 1, nr. 3.

 

  • Byggearbejder ved småbygninger på højst 10 m², omfattet af kap. 2.2.3.5. Opførelse af sådanne byggearbejder skal dog meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR), jf. §1.6, stk. 1, nr. 4.

 

  • Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse og terrasser i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse, jf. §1.6, stk. 1, nr. 5.