Kan kommunen lovligt opkræve et gebyr for at behandle en byggesag?

Ja, kommunen kan med hjemmel i Byggeloven § 28 Stk.1, fastsætte regler om byggesagsgebyrer.

De nærmere regler herom, findes i de administrative bestemmelser til Bygningsreglementet (BR15) kapitel 1.12, ”Gebyrer”.