Hvis jeg har spørgsmål til Bygningsreglementet eller spørgsmål til byggeloven, hvem skal jeg da kontakte ?

Det fremgår af byggeloven §16 (Kapitel 1 ”Administrative bestemmelser”), at det den lokale kommune som er bygningsmyndighed. Det er derfor også den lokale kommune der behandler byggesager, fx ansøgningen om byggetilladelse mv. Det er således også den lokale kommune som besvare spørgsmål vedrørende en konkret byggesag.