Hvad er en projektspecifik beskrivelse?

Generelt er det således, at de projektspecifikke beskrivelser udarbejdes af de projekterende på byggesagen (fx din rådgivende ingeniør, eller din arkitekt). En projektspecifik beskrivelse indeholder – ud over reference til den tilknyttede basisbeskrivelse – projektrelaterede forskrifter samt eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen.

En projektspecifik beskrivelse indeholder derfor projektrelaterede forskrifter og eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til den tilknyttede basisbeskrivelse.

Skal entreprenøren også have tilsendt basisbeskrivelser fordi de er nævnt i BSB’en?

Nej – det er normalt kun den projektspecifikke BSB (Byggesagsbeskrivelsen) og ARB (Arbejdsbeskrivelser), der udsendes til entreprenøren. Den udførend entreprenør, der modtager BSB- og ARB-beskrivelser, skal selv have Basisbeskrivelsen ligesom de øvrige referencer, fx normer, standarder eller anvisninger, som
er angivet i beskrivelsen.

Comment on this FAQ

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.