Hvad er en basisbeskrivelse?

En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser (fagspecifikke de-facto standarder, som sammen med den projektspecifikke beskrivelse udgør den samlede beskrivelse), der fungerer som et fælles referencegrundlag for entreprisearbejdernes udførelse. Basisbeskrivelser har numrene B2.xxx (fx B2.450 som er en Basisbeskrivelse for el-arbejder).

Basisbeskrivelser medfører, at de forskrifter der er indeholdt i disse, er alment gældende og uafhængige af det enkelte projekt. Indholdet af basisbeskrivelserne er meget bredt dækkende, og indeholder hyppigt forekommende forskrifter for det aktuelle arbejde som basisbeskrivelsen vedrører.

Basisbeskrivelserne kan indeholde punkter, der ikke er relevante for den aktuelle byggesag. Hvad der er relevant for den aktuelle byggesag angives fx i arbejdsbeskrivelsens omfangsbeskrivelse i den projektspecifikke beskrivelse