Hvor hurtigt skal kommunen svare på en fremsendt ansøgning om byggetilladelse?

Af §1.5 Stk.2 i Bygningsreglementet (BR15) fremgår det, at såfremt kommunalbestyrelsen ikke har reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes.

Fristen regnes fra den dag anmeldelsen er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

I praksis skal der dog regnes med, at arbejdet således ikke må påbegyndes, før 2 uger + normal postbesørgelsestid er gået.