Hovedentreprise

En kort- og grov forklaring på, hvad Hovedentreprise indebærer:

Ved Hovedentrepriser vil du som forbruger – eller som offentlig indkøber (oftest bistået af en rådgiver) i udgangspunktet stå for at udarbejde og levere det færdige tegningsmateriale og dertilhørende Byggesagsbeskrivelse og alle Arbejdsbeskrivelser der måtte høre til opgaven, samt indhente eventuelt nødvendige tilladelser fra myndighederne (fx Byggetilladelse, Ibrugtagningstilladelse mv.) til brug for Hoveentreprenørens tilbudsgivning.

Du indhenter selv tilbud på udførelse af hoveentreprisen – dvs. alt håndværksarbejdet leveres/ydes fra ét enkelt Hovedentreprenørfirma. Dét firma du vælger til at udføre hoveentreprisen, får så at sige hovedansvaret for selve byggearbejdet.

Det vil normalt være håndværksfirmaet, som står for den største del af arbejdet, f.eks. murermesteren, som træder ind som hovedentreprenør. Andre entreprenører, f.eks. tømrer, maler, installatører osv. fungerer i dette tilfælde som hans underentreprenører.

Hovedentreprenøren er er herefter ansvarlig for koordinering og udførelse af arbejdet over for dig som kunde og forbruger, og du træffer kun aftale og afregner kun med ét firma, dvs. hoveentreprenøren. Tilsynet med arbejdet udførelse og eventuelle byggemøder står du selv for, eller du kan aftale at din rådgiver udføre denne del for dig.

Comment on this FAQ

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.