Gælder Byggeloven også for bestående bebyggelse?

Ja, et byggeri skal leve op til de bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for byggeriets opførelse. Hvis der efterfølgende opførelsestidspunktet sker udvidelse af beboelsesarealet, eller en væsentlig anvendelsesændring, finder byggelovens regler tilsvarende anvendelse.

Dette fremgår af Byggeloven §2 Stk.4 som siger: ”Loven finder anvendelse på bestående bebyggelse uanset tidspunktet for bebyggelsens opførelse, når de enkelte bestemmelser indeholder udtrykkelig hjemmel herfor.”