Fagentreprise

En kort- og grov forklaring på, hvad Fagentreprise indebærer:

Ved Fagentreprise vil du som forbruger – eller som offentlig indkøber (eventuelt bistået af din rådgiver) – i udgangspunktet stå for at udarbejde- og levere det færdige tegningsmateriale og dertilhørende Byggesagsbeskrivelse og alle Arbejdsbeskrivelser, samt indhente eventuelt nødvendige tilladelser fra myndighederne (fx Byggetilladelse, Ibrugtagnings-tilladelse mv.) til brug for tilbudsgivning.

På baggrund af det skriftlige materiale, indhentes efterfølgende tilbud fra de forskellige entreprenører hver for sig (Fag for Fag), hvorefter du – evt. med bistand fra din rådgiver – selv indgår entrepriseaftaler med hvert enkelt entreprenørfirma (Fagentreprenør).

Det er også dig – eller din rådgiver – som står for udførelse af fagtilsyn, afholdelse af byggemøder samt koordinering af byggearbejdet.

Når byggearbejdet er afsluttet, betaler du de enkelte fagentreprenører særskilt – hver for sig.