Kan en byggetilladelse bortfalde hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden en forudbestemt dato?

Ja, som hovedregel bortfalder en byggetilladelse automatisk, hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato, jf. byggelovens § 16, stk. 10.

Følgende fremgår af byggeloven §16 stk. 10: ”En tilladelse bortfalder, hvis det af tilladelsen omfattede arbejde ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato. Må det antages, at et projekt, der omfatter flere bygninger, ikke kan færdiggøres inden 2 år fra dets påbegyndelse, kan tilladelsen begrænses til en del af projektet.”