Totalenterprise

En kort- og grov forklaring på, hvad Totalentreprise indebærer:

Totalentreprise anvendes normalt kun ved forholdsvis store opgaver, fx ved opførelse af en stor tilbygning eller et helt nyt hus. Fordelen ved Totalentreprise er, at du som forbruger -eller som offentlig indkøber – kun skal træffe aftale med og afregne med ét enkelt firma – dvs. Totalentreprenøren.

Ved Totalentreprise vil du som forbruger – eller som offentlig indkøber – baseret på dine ønsker,overlade til en Totalentreprenør at udarbejde hele arbejdet, fx alt fra skitseforslag til de færdigetegninger og beskrivelser der knytter sig til byggeriet. Totalentreprenøren står bl.a. også forindhentning af byggetilladelse hos kommunen (myndighedsprojektet) og koordinerer alle håndværkere ogleverancer under selve byggeriet.

Selv om du indgår en aftale med en totalentreprenør, udelukker det ikke at du for en sikkerhedsskyld, også entrerer med din egen rådgiver, for at sikre, at du rent faktisk også får det, som du ønsker.

Comment on this FAQ

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.