Hvad er et udbudsmateriale – og hvad skal det indeholde?

Som grundlag for indhentning af tilbud på en byggeopgave fra entreprenør(er), og afpasset efter opgavens karakter, skal der udarbejdes følgende 6 dokumenter (projektdokumentation) – også kaldet for et udbudsmateriale, eller ingeniørens/arkitektens Hovedprojekt, indeholdende:

1. Byggesagsbeskrivelse

2. Arbejdsbeskrivelse(r), bl.a. indeholdende:

Eventuel redegørelse for huller og afsætninger

Evt. udarbejdelse af statiske beregninger.

Eventuelle akustiske beregninger, jf. Bygningsreglementets krav

Nødvendig dokumentation for overholdelse af Bygningsreglementets krav til energibehov

Evt. ajourføring af friarealberegninger i relation til myndighedsgodkendelser.

3. Tegning(er) i nødvendigt omfang, fx:

Hovedtegninger

Oversigtstegninger

Bygningsdelstegninger

Detailtegninger

Diagrammer/skemaer

Tavletegninger med effektkredse

4. Tidsplan for arbejdets udførelse (med angivelse af de enkelte entreprisers start- og sluttidspunkt, samt eventuelle sanktionsbærende terminer/datoer).

5. Tilbudsliste(r)

6. Udbudsbrev