Hvad er en tærskelværdi – skal jeg være opmærksom på den?

Er du Privat Bygherre er svaret: Nej – tærskelværdi er ikke noget du skal væreopmærksom på,medmindre du modtager offentlig støtte!

Er du Offentlig Bygherre (og dermed ordregiver), dvs. et offentligretligt organ fxKommune, Regioneller Stat eller for den sag skyld eller en private udbydere, der modtager offentlig støtte (der afhænger af beløbsstørrelsen), skal indkøb af tjenesteydelser, vareindkøb og bygge- oganlægsarbejder,der overstiger tærskelværdierne, pr. 1. januar 2016 følge udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Er tærskelværdier inklusive moms ?

Alle tærskelværdier er eksklusive moms. Tærskelværdierne reguleres hvert andet år.

Hvad er tærskelværdien for rådgivning ?

Er rådgivningsydelsen (tjenesteydelser og vareindkøb) under EU’ tærskelværdi*, men over kr. 500.000 ekskl. moms, gælder der særlige regler for Offentlig Bygherre. Ved tjenesteydelser under 500.000 kr. skal tilbudsloven følges.

I henhold til udbudsloven har almindelige tjenesteydelser (rådgivningsydelser) følgende tærskelværdi, som er gældende:

Statslig myndighed: Kr. 1.006.628 ekskl. moms.

Regioner/kommuner +andre offentlige myndigheder mv.: Kr. 1.558.409 ekskl. moms.

Efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet (2014/25/EU) skal Vare og tjenesteydelser
(rådgivningsydelser), der overstiger nedenstående værdi, i EU udbud:

Statslig myndighed + Regioner, kommuner og andre offentlige myndigheder mv.: Kr. 3.116.817 ekskl. moms.

*Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvad er tærskelværdien for Bygge- og anlægsopgaver ?

Bygge- og anlægsopgaver under EU’ tærskelværdi*, skal der efter 1. januar 2016 fortsat udbydes efter tilbudsloven. Ved bygge- og anlægsarbejder under 500.000 kr. skal tilbudsloven fortsat følges.

I henhold til udbudsloven har Bygge- og anlægsopgaver følgende tærskelværdi, som er gældende:

Statslig myndighed:Kr. 38.960.213 ekskl. moms.

Regioner/kommuner +andre offentlige myndigheder mv.:Kr. 38.960.213 ekskl. moms.

Efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet (2014/25/EU) skal bygge- og anlægsarbejder der overstiger nedenstående værdi, i EU udbud:

Statslig myndighed + Regioner, kommuner og andre offentlige myndigheder mv.: Kr. 38.960.213 ekskl. moms.

*Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

1 tanke om “Hvad er en tærskelværdi – skal jeg være opmærksom på den?

  1. Даем понятие об учреждении денежной награды. Сорвите Ваши средства: http://tinyurl.com/Peporern siger:

    Дополнительно сообщаем о создании финансового вознаграждения. Приймите Ваши средства: http://tinyurl.com/Peporern

Comment on this FAQ

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.