Om os

 

Virksomheden minbyggesag.dk ApS er et multidisciplinært rådgivende ingeniørfirma, som organisatorisk er en afdeling underlagt FOURNAIS ENERGI ApS – Rådgivende Ingeniører, FRI.

Strategi:

Hos minbyggesag.dk har vi en klar målrettet strategi om, altid at levere kunden solide, innovative og omkostningseffektive løsninger til den aftalte tid, af god kvalitet og inden for det aftalte budget.

Faglighed:

Vi er i besiddelse af et højt fagligt niveau, bred ekspertise og solid erfaring inden for de gængse ingeniørdiscipliner.

Hos minbyggesag.dk er vores paradedisciplin inden for bygherrerådgivning, hvor vi har spidskompetencer, der er uden sidestykke herhjemme. Vores kunder nyder godt af, at vi har en flad struktur, korte beslutningsveje, klar ansvarsfordeling og beslutningskraft langt nede i organisationen.

Dette gør, at kunden oplever at grænsefladen mod kunden er simpel og effektiv.

Historisk:

Virksomheden minbyggesag.dk er ejerledet af ingeniør, Ulrik Fournais. Virksomheden har kontor i Vedbæk nord for København, og en administrativ afdeling i Skodsborg.

 

Virksomheden er baseret på det oprindelige forretningsgrundlag, som blev lagt i juli 1980, af ingeniør Peter Fournais. Forretningsgrundlaget var forankret i et skibspatent, hvor grundideen til patent kom fra det menneskelige hjerte. Når man arbejder hårdt, banker hjertet ”for fuldt drøn”. Når skibet tøffer roligt af sted i rum og ikke behøver at arbejde så hårdt, slår ”hjertet” langsomt. I denne analogi svarer hjertet til hjælpeaggregaterne i et skib, som leverer energi til skibets pumper og elektriske installationer såsom lys, asynkronmotorer, radar, transformatorer, apparater mv. Idegrundlaget udmøntede sig i et patent gældende i hele den europæiske patentunion, samt 10 lande uden for patentunionen.

Forretningsgrundlaget er i dag – som oprindeligt – forankret i et patent pending, hvor Ulrik Fournais’ idé til patent opstod med det for øje, i praksis at skabe massive økonomiske besparelser for offentlige såvel som private Bygherre, ved gennemførelse af entrepriser.

I denne analogi har minbyggesag.dk – funderet på årelange erfaringer som bygherrerådgiver – opfundet og udviklet et interaktivt og semiautomatiseret system, til udarbejdelse af en projektspecifik byggesagsbeskrivelse. Dette ved at kvalificere- og generere ofte svært tilgængelig og mangeartet fagviden, til et enkelt forståeligt produkt.

Systemet er baseret på en videngenereringsmodel, kaldet for BSB-Online. Denne viden- genereringsmodel gør, at Bygherre ved brug af systemet, opnår ganske massive økonomiske besparelser på rådgiverbudgettet – og kan derved reducere rådgiveromkostningerne på helt op imod 90% – set i forhold til den traditionelle og manuelle rådgiverform, på netop denne del af arkitekt- eller den rådgivende ingeniørydelse.

Systemet kan tilgås og bruges direkte af Bygherre selv, og af dennes arkitekt eller ingeniør.

 

Se de mest relevante spørgsmål på vores FAQ